OVP’de atılacak adımlar tek tek sıralandı… Tüketime yönelik tedbirler yolda

2024-2026 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program’da (OVP) atılacak adımlar tek tek sıralandı. Bu kapsamda özellikle kamu tasarrufuna yönelik adımlar ve tüketim hayatını etkileyen önemli detaylar dikkat çekti. İşte o detaylar…

FİNANSAL SİSTEMDE NELER PLANLANDI

OVP’de finansal istikrar başlığı altında izlenecek politika ve tedbirler sıralandı. Buna göre, makroihtiyati önlemlerde sadeleşmenin sağlanması ve rezervlerin güçlendirilmesine paralel şekilde Türk Lirası mevduata geçişlerin hızlanmasıyla birlikte, KKM’nin mevduatlar içindeki ağırlığının azalacağını belirtildi.

YASTIK altındaki altınların ekonomiye kazandırılması için geliştirilen Fiziki Tasarruf Sistemi (FATSİ) uygulaması yaygınlaştırılacak.

SERMAYE piyasalarında finansal ürün ve hizmet çeşitliliği geliştirilecek ve küçük yatırımcı hakları gözetilerek yatırımcı tabanı genişletilecek. Sermaye piyasalarının sunduğu imkânlardan şirketlerin yaşam döngülerinin her aşamasında daha fazla yararlanması temin edilecek ve halka arzların artırılması için gerekli adımlar atılacak.

FİYAT İSTİKRARI İÇİN ADIMLAR

OVP’nin fiyat istikrarı başlığı altındaki tedbirlerine göre enflasyonla mücadelede tüm politika araçlarını etkin bir biçimde kullanırken, maliye ve gelirler politikalarının para politikası ile eşgüdümü sağlanacak.

DALGALI rejimi sürdürülecek, finansal istikrarın fiyat istikrarını gözetecek şekilde ekonomiyi desteklemesi sağlanacak. Mali disiplin gözetilerek, yönetilen/yönlendirilen fiyatlar geçmiş enflasyona endeksleme davranışının azaltılmasına yardımcı olacak şekilde belirlenecek.

KİRA ve konut fiyatlarındaki gelişmeler de göz önünde bulundurarak, salgın döneminde daralan konut arzı hızla artırılacak, depremin oluşturduğu konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek ve dar gelirli vatandaşların konuta erişim imkânı artırılacak. Kamunun uygun koşullarda sağladığı konut kredileri ilk kez konut edinimini destekleyecek, dar ve orta gelirli vatandaşlar için belirli standartlarda ve uygun fiyat aralığında olacak şekilde yeni başlayan projelere tesis edilecek. Bu düzenleme için gelecek yıl ilk çeyrekte karar alınacağı belirtildi.

VERGİDE ADALET İÇİN PLANLAR

YAPISAL reformlar içinde iş dünyasının sıklıkla dile getirdiği vergilemede adalet ve etkinliğin sağlanması adına neler yapılacağı da sıralandı. Gelir, kurumlar, katma değer vergileri kanunları ile vergi usul kanununun, vergilemede adalet, eşitlik, öngörülebilirlik ve şeffaflık ilkeleri temelinde, vergi tabanının genişletilmesi ve gönüllü uyumun artırılması, sade ve kolay uygulanabilir bir yapı oluşturulması amacıyla güncellenmesi yönünde düzenlemeler hayata geçirilecek.

ORTA vadede doğrudan vergilerin payı artırılacak. Bu adım için gelecek yılın üçüncü çeyreği işaret edilirken, düzenlemeler için yasa çıkarılacağı da OVP’de yer aldı.

VERGİ harcamaları gözden geçirilerek etkin olmayan istisna, muafiyet ve indirimler kaldırılacak.

İKİNCİ BASAMAK EMEKLİLİK

OVP’de fiyat istikrarı ve finansal istikrar başlığı altında yer alan yapılan reformlar arasında ikinci basamak emeklilik sistemi de bulunuyor. Daha önce de birçok kez yapısal reformlar arasında sayılan düzenleme için 2024 yılının dördüncü çeyreği işaret edildi.

2024’TE 11 TRİLYONLUK BÜTÇE

ORTA Vadeli Program’la (OVP) 2024 yılı bütçesinin temel büyüklükleri de belli oldu. Buna göre 2024’te harcamalar 11 trilyon 89 milyar lira, gelirler 8.4 trilyon lira olacak. Gelecek yıl bütçe açığının 2.6 trilyon lira olması bekleniyor. Vergi gelirleri de bu yıl sonunda 4.3 trilyon lira, gelecek yıl ise 7.4 trilyon lira olarak öngörüldü.

BÜTÇE AÇIĞI BU YIL 1.6 TRİLYON

OVP’ye göre, bu yıl bütçe giderleri 6 trilyon 562 milyar lira olacak. Faiz giderleri 646 milyar, faiz dışı harcamalar ise 5 trilyon 916 milyar lira tahmin edildi. Vergi gelirlerinin bu yıl 4 trilyon 270 milyar lira düzeyinde olacağı da yine OVP’de yer aldı. 2024’te bütçe giderlerinin 11 trilyon 89 milyar lira olacağı, faiz hariç harcamaların 9 trilyon 835 milyar lira, faiz harcamalarının ise 1 trilyon 254 milyar lira olacağı öngörüldü. Vergi gelirleri gelecek yıl 7 trilyon 407 milyar lira olarak tahmin edilirken, bütçe açığının da 2 trilyon 651 milyar lira olacağı tahmin edildi.

EN YÜKSEK BÜTÇE HAZİNE’YE

OVP’de kamu kuruluşlarına verilen ödenekler de yer aldı. Genel bütçe kapsamındaki kuruluşlara 10 trilyon 205 milyar liralık ödenek verilirken diğer kuruluşların bütçeden payı şöyle belirlendi:

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI: 4.2 trilyon lira

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI: 1 trilyon 90 milyar lira

SAĞLIK BAKANLIĞI: 730 milyar lira

AFAD:671.3 milyar lira

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: 440.5 milyar lira

CUMHURBAŞKANLIĞI: 12.3 milyar lira

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: 305.5 milyar lira 

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI: 91.8 milyar lira

ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLARA AYRILAN TOPLAM BÜTÇE: 865.5 milyar lira

(Bunun içinde en yüksek pay 267 milyar lira ile Karayolları Genel Müdürlüğü’nün oldu.)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x